Ved å fortsette å bruke vår nettstad godtek du at vi lagrar infokapslar på datamaskia di. Les meir

Prisliste Ørsta Bedehus

Per 01.06.2016

Kjøkken
500 kr
Matsal
1000 kr
Peisestove
800 kr
Storesal m. galleri
1500 kr
Lydanlegg (stort)
1600 kr
Lydanlegg (lite)
Frå 200 kr
Korbenkar
200 kr
Leige av bord, stolar o.l. til bruk utanfor huset (berre for medlemmar)
50 kr / bord
Kostnad for eventuell ekstra nedvask / ryddng
300 kr / time

Prisliste Bondalseidet Sportskapell

Per 01.06.2016

Prisar per pers med ei overnatting
Vaksne (> 15 år)
190 kr
Born (5 - 16 år)
120 kr
Born (< 5 år)
0 kr
Minstepris for overnatting
1200 kr
Prisar utan overnatting
Ein dag "Peisestova"
700 kr
Ein dag "Peisestova + Kapellet"
900 kr
Ei helg / selskap / konfirmasjon
1700 kr
Oppvarming av huset før leigetidspunkt
500 kr
Evnt. Tillegg
Fjerning av avfall (avfallet blir levert til Volda og Ørsta Reinhaldsverk)
150 kr + renovasjonsavgift
Ved mangel på normal vask av huset etter bruk, blir det fakutert for medgått tid til vask og rydding (normal vask av heile huset er omlag 3 timar).
350 kr / time
Purregebyr ved manglande betaling
50 kr
Avbestillingsgebyr: avbestilit 1 mnd. før 0 kr, avbestilt 2 veker før 50 % av pårekna minstepris
Merk at:

Fyll ut oppgjerskjemaet og send/lever det før leige (sjå adresse på arket).

Brukskonto / Utleigekonto, kontonummer: 3992.30.24151
Gåvekonto : 3991.04.18983