Prisar per pers med ei overnatting
Vaksne (> 15 år) 190 kr
Born (5 - 16 år) 120 kr
Born (< 5 år) 0 kr
Minstepris for overnatting 1200 kr

Prisar utan overnatting
Ein dag "Peisestova" 700 kr
Ein dag "Peisestova + Kapellet" 900 kr
Ei helg / selskap / konfirmasjon 1700 kr

Evnt. Tillegg
Oppvarming av huset før leigetidspunkt 500 kr
Fjerning av avfall (avfallet blir levert til Volda og Ørsta Reinhaldsverk 150 kr + renovasjonsavgift
Ved mangel på normal vask av huset etter bruk, blir det fakutert for medgått tid til vask og rydding (normal vask av heile huset er omlag 3 timar). 350 kr / time
Purregebyr ved manglande betaling 50 kr
Avbestillingsgebyr: avbestilit 1 mnd. før 0 kr, avbestilt 2 veker før 50 % av pårekna minstepris  

Merk at:

  • Om ikkje anna er avtalt varer eit utleigedøgn frå kl. 15:00 til kl. 15:00 neste dag.
  • Vegen frå skiheisa til huset blir ikkje brøytt (100 m).
  • Ved parkering oppe på parkeringsplassen, parkeringsavgift må det betalast parkeringsavgift til skisenteret.
  • Når vegen ned til Sportskapellet er open kan ein parkere nede ved huset.
  • Leigetakar skal vaske etter seg om ikkje anna er avtalt.

Fyll ut oppgjerskjemaet og send/lever det før leige (sjå adresse på arket).

Brukskonto / Utleigekonto, kontonummer: 3992.30.24151
Gåvekonto : 3991.04.18983

Kjøkken 500 kr
Matsal 1000 kr
Peisestove 800 kr
Storesal m. galleri 1500 kr
Lydanlegg (stort) 1600 kr
Lydanlegg (lite) Frå 200 kr
Korbenkar 200 kr
Leige av bord, stolar o.l. til bruk utanfor huset (berre for medlemmar) 50 kr / bord
Kostnad for eventuell ekstra nedvask / ryddng 300 kr / time