Kjøkken 500 kr
Matsal 1000 kr
Peisestove 800 kr
Storesal m. galleri 1500 kr
Lydanlegg (stort) 1600 kr
Lydanlegg (lite) Frå 200 kr
Korbenkar 200 kr
Leige av bord, stolar o.l. til bruk utanfor huset (berre for medlemmar) 50 kr / bord
Kostnad for eventuell ekstra nedvask / ryddng 300 kr / time