Prisar per pers med ei overnatting
Vaksne (> 15 år) 190 kr
Born (5 - 16 år) 120 kr
Born (< 5 år) 0 kr
Minstepris for overnatting 1200 kr

Prisar utan overnatting
Ein dag "Peisestova" 700 kr
Ein dag "Peisestova + Kapellet" 900 kr
Ei helg / selskap / konfirmasjon 1700 kr

Evnt. Tillegg
Oppvarming av huset før leigetidspunkt 500 kr
Fjerning av avfall (avfallet blir levert til Volda og Ørsta Reinhaldsverk 150 kr + renovasjonsavgift
Ved mangel på normal vask av huset etter bruk, blir det fakutert for medgått tid til vask og rydding (normal vask av heile huset er omlag 3 timar). 350 kr / time
Purregebyr ved manglande betaling 50 kr
Avbestillingsgebyr: avbestilit 1 mnd. før 0 kr, avbestilt 2 veker før 50 % av pårekna minstepris  

Merk at:

  • Om ikkje anna er avtalt varer eit utleigedøgn frå kl. 15:00 til kl. 15:00 neste dag.
  • Vegen frå skiheisa til huset blir ikkje brøytt (100 m).
  • Ved parkering oppe på parkeringsplassen, parkeringsavgift må det betalast parkeringsavgift til skisenteret.
  • Når vegen ned til Sportskapellet er open kan ein parkere nede ved huset.
  • Leigetakar skal vaske etter seg om ikkje anna er avtalt.

Fyll ut oppgjerskjemaet og send/lever det før leige (sjå adresse på arket).

Brukskonto / Utleigekonto, kontonummer: 3992.30.24151
Gåvekonto : 3991.04.18983